Workshops

Resultaat 61–80 van de 93 resultaten wordt getoond

 • SAFAS: SEMI-AUTOMATISCHE EN FORMATIEVE ANALYSE VAN SCHRIJFVAARDIGHEID

  D.10 – SAFAS: SEMI-AUTOMATISCHE EN FORMATIEVE ANALYSE VAN SCHRIJFVAARDIGHEID

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Wim Gombert en Audrey Rousse-Malpat – Rijksuniversiteit Groningen – Nederland

  Omschrijving:
  Het formatief toetsen en beoordelen van schrijfvaardigheid is vaak een lastige en tijdrovende klus voor docenten. Met SAFAS worden relevante taalkundige aspecten in schrijfproducten van leerlingen semiautomatisch beoordeeld. Het systeem berekent een eindcijfer en verzorgt feedback aan leerlingen over de kwaliteit van hun tekst in relatie tot gemiddelde prestaties van hun klas en van alle deelnemende scholen zodat leerlingen de ontwikkeling van hun schrijfvaardigheid kunnen volgen en het oefenen kunnen personaliseren.

 • DES PROVERBES POUR UN INTERCULTUREL HEUREUX

  D.11 – DES PROVERBES POUR UN INTERCULTUREL HEUREUX

   0,00

  Langue : français
  Par : Driss Louiz – Université Ibn Tofail, faculté des Langues, des Lettres et des Arts – Maroc

  Description :
  Cet atelier a pour objectif de mettre l’accent sur l’importance de l’exploitation des proverbes en classe afin de développer la compétence interculturelle chez les apprenants en classe de français langue étrangère. Les proverbes sont porteurs d’enseignements et de morale. Nous essaierons par le biais des proverbes et d’autres expressions idiomatiques de voyager à travers les différentes cultures, nous verrons également à travers quelques comparaisons comment le sens et la réception d’un proverbe diffèrent d’une région à une autre, d’un pays à un autre : ce qui est, parfois, positif au regard des uns est mal vu par les autres. L’exploitation pédagogique des proverbes en classe est d’une grande richesse dans la mesure où elle nous permet de mieux comprendre les traditions, coutumes et pratiques des uns et des autres. Bref, l’objectif c’est comment embrasser harmonieusement les cultures qui, des fois, se côtoient, se confrontent et d’autre fois créent un choc de civilisation.

 • A NOTER ! L’ÉVALUATION DANS LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

  Vol

  D.12 – A NOTER ! L’ÉVALUATION DANS LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Eveline Hoekstra en Inge Elferink – Carmelcollege Emmen en Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool – Nederland

  Omschrijving:
  Taakgericht werken aan talen en culturen (3)
  Bent u op zoek naar een meer evenwichtige manier van evalueren? Wilt u graag minder kleine summatieve kennistoetsen? Zou u juist meer formatief willen evalueren en meer aandacht willen besteden aan het beoordelen van de productieve vaardigheden én inhoud? Na deelname aan de professionele leergemeenschap En route pour augmenter la motivation gericht op taakgericht werken besloot Eveline het roer om te gooien en vernieuwde zij rigoureus de wijze van evalueren op haar school. Na een korte inhoudelijke inleiding nemen we u in dit atelier graag mee in Evelines ontwikkelproces en haar ervaringen aan de hand van de taken en de rubrics die zij ontwikkeld heeft. Vervolgens evalueren we in groepen diverse andere rubrics, waarbij we ook een aantal rubrics bekijken die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld tijdens de professionele leergemeenschap Ensemble c’est tout ! Taakgericht werken aan talen en culturen (RUG/NHL Stenden Hogeschool). We sluiten af met een inhoudelijke terugkoppeling waarbij we met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen in uw eigen context. U gaat naar huis met een aantal concrete voorbeelden en ideeën over aanpassingen op maat.
  Deze presentatie maakt, samen met de ateliers B13 (Verrijkend literatuuronderwijs),) en E10 (Hoge verwachtingen bij taaltaken) deel uit van het vierluik Taakgericht werken aan talen en culturen. Je kunt de gehele reeks volgen of kiezen voor één of meerdere workshops uit de reeks.

 • LES AVANTAGES DE L’ENSEIGNEMENT BILINGUE EN FRANÇAIS

  D.13 – LES AVANTAGES DE L’ENSEIGNEMENT BILINGUE EN FRANÇAIS

   0,00

  Langue : français
  Par : Jean-François Rochard – Institut français des Pays-Bas – Pays-Bas

  Description :
  L’enseignement bilingue constitue un avantage cognitif évident pour les élèves scolarisés dans ce dispositif éducatif spécifique, qui propose à la fois un enseignement renforcé de la langue vivante et un enseignement d’une discipline non linguistique (DNL : histoire, mathématiques, etc.) dans la langue vivante étrangère. Il existe des dispositifs d’enseignement bilingue en anglais aux Pays-Bas mais pas en français. Cet atelier vise à présenter les avantages de l’enseignement bilingue en français, à proposer un plaidoyer pour convaincre les différentes instances scolaires, et à soutenir les professeurs qui souhaiteraient proposer une expérimentation d’enseignement bilingue francophone dans leur établissement.

 • Vol

  D.14 – EXPLOITER 1 CHANSON EN 20 ACTIVITÉS

   0,00

  Langue : français
  Par : Michel Boiron – Cavilam Vichy – France

  Description :
  Pour prendre la mesure des enjeux socioculturels et sociologiques d’un pays, des problématiques qui traversent son actualité ou de l’évolution de sa langue, en particulier orale, la chanson constitue un objet vraiment précieux. L’utiliser en classe constitue donc un moyen privilégié pour sensibiliser les élèves à cette dimension socioculturelle qu’il leur est souvent difficile de mesurer.
  Pourtant, le soutien apporté aux enseignants s’est historiquement (et jusqu’à aujourd’hui) effectué de façon plus pragmatique que théorique. Il prend en effet essentiellement la forme de fiches pédagogiques, données en quelque sorte « clés en mains » (ce qui peut avoir une utilité indéniable). Mais, comme le flot des chansons produites chaque année est impressionnant, et comme chaque enseignant peut être amené à apprécier tel morceau plutôt que tel autre et qu’il.elle est confronté.e à un contexte d’enseignement / apprentissage toujours spécifique (niveau et âge des élèves, conditions matérielles, programmes particuliers, durée et fréquence des séances, etc.), pourquoi ne pas envisager davantage une approche théorique et modélisée privilégiant à la fois un processus général et des activités types, déconnectées des morceaux et transposables à chaque exploitation ? C’est ce que propose de présenter cet atelier.

 • IL ÉTAIT UNE FOIS…

  D.15 – IL ÉTAIT UNE FOIS…

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Alike Last – Vrolijk & Frans/Taalleermethoden.nl – Nederland

  Omschrijving:
  In dit atelier gaan we in co-creatie samen een Franstalig verhaal scheppen met de 7 meest gebruikte werkwoorden van de Franse taal, waarbij doeltaal voertaal is. De workshopleider laat eerst een kort voorbeeld zien en coacht jou en je collega’s om samen met elkaar uit het niets interactief een boeiend verhaal te laten ontstaan. Zodoende krijg je een paar praktische CCI*-technieken in handen, om in je eerstvolgende lessen eens met je leerlingen uit te proberen. Deze werkwijze zorgt bij de leerlingen voor spontane taalverwerving op de lange termijn, omdat deze inspeelt op de diepgaande onbewuste processen van taalverwerving en tevens brengt deze werkwijze veel leerplezier met zich mee, omdat de lessen gebaseerd zijn op de eigen interesses en bijdragen van de leerlingen.
  Il était une fois… Frans zonder stampen, met plezier! CCI donne la note!

  *CCI = Compelling Comprehensible Input = Boeiende Begrijpelijke Input

 • ENFANTS ET GUERRE, EEN PROJECTJE

  D.16 – ENFANTS ET GUERRE, EEN PROJECTJE

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Gertia Klijnsma – Nederland

  Omschrijving:
  In dit atelier wil ik laten zien hoe ik mijn leerlingen bewust maak van het gevaar van racisme en laat ik de leerlingen zien wat voor gevoelens er spelen bij kinderen èn volwassenen in geval van gevaar en onrecht. Uitgangspunt zijn enkele capita selecta uit Un sac de Billes van Joseph Joffo en kan uitgebreid worden met ander materiaal. De vakken Nederlands, Geschiedenis, Godsdienst/ Maatschappijleer kunnen ook inhaken. Geschikt voor V3, H4 en TL4.

 • LE FRANÇAIS PRÉCOCE : DANSJE FRANS (« ON DANSE EN FRANÇAIS »)

  E.01 – CAFÉ&CROISSANT JUNIOR-SPECIALE CONGRESEDITIE: DE LEUKSTE CURSUSSEN VOOR FRANÇAIS PRÉCOCE

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Olga Buters, Merel Hollander en Sandra van Die

  Omschrijving:
  Ben je leerkracht in het primair onderwijs en wil je een keer Franse les geven? Of geef je Frans in het VO en wil je basisschoolleerlingen alvast kennis laten maken met de Franse taal? Doe mee met een korte themasessie van De Franse Juf en Platform Vroeg Frans.
  In deze bijeenkomst geven we je een overzicht van mogelijkheden om je te specialiseren in FLE pour enfants. Dit kan natuurlijk online, maar ook fysiek zijn er deze zomer leuke mogelijkheden waar zelfs nog beurzen voor beschikbaar zijn. Ben je nieuwsgierig en vind je het ook leuk om te netwerken en ervaringen uit te wisselen, sluit dan aan bij onze speciale Café&Croissant Junior.

 • E.02 – DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE MÉDIATION EN CLASSE DE FRANÇAIS

   0,00

  Langue : français
  Par : Michel Boiron – Cavilam Vichy – France

  Description :
  La nouvelle version du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL, volume complémentaire, 2018) fait évoluer l’apprentissage / enseignement des langues. Nous passons d’une approche par compétences à une centration sur les modes de communication.
  À côté de la réception, de la production et de l’interaction, les activités de médiation sont le nouveau point fort des descripteurs du Cadre. Derrière le mot un peu mystérieux de médiation se cachent des pratiques courantes de la vie quotidienne : transmettre des informations, expliquer des faits, restituer brièvement le contenu d’un document, rapporter ou reformuler, expliquer ce que quelqu’un a dit, mais aussi traduire dans sa langue première des textes ou des propos en langue cible, ou encore, animer une discussion, participer à un débat d’idées, expliquer une pratique culturelle ou intervenir dans la compréhension et la gestion de conflits.
  L’objectif de cet atelier est de présenter une panoplie d’idées simples, concrètes et motivantes pour éveiller la curiosité des apprenants et aborder les différents modes de communication de façon efficace dans la classe de français.

 • L'EXPOSITION PAR LE FILM DANS LA MÉTHODE DE GRONINGUE AVEC L'OUTIL H5P

  E.03 – L’EXPOSITION PAR LE FILM DANS LA MÉTHODE DE GRONINGUE AVEC L’OUTIL H5P

   0,00

  Langue : français
  Par : Christine Vidon – Rijksuniversiteit Groningen – Pays-Bas

  Description :
  Dans le cadre de la méthode de Groningue nouvellement développée au sein de notre équipe, le film est le principal vecteur d’exposition à la langue. Pour aider nos apprenant.e.s du niveau A2 à C1 à se concentrer sur les aspects linguistiques et socioculturels importants dans ces films, nous développons des exercices en utilisant le logiciel H5P. C’est un outil intéressant, facile à utiliser et il en existe une version gratuite que nous pouvons utiliser pour notre atelier.
  Le but de cet atelier est donc double :
  1. découvrir les possibilités offertes par H5P (dans sa version gratuite) et de s’approprier cet outil. Concrètement, vous allez travailler sur un fragment de film et le rendre interactif.
  2. réfléchir à son application didactique dans votre contexte d’enseignement en échangeant avec les autres professionnels du FLE présent.e.s.

 • E.04 – Stop met formatief toetsen van woordenschat (en wat je wel kunt doen!)

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Uitgeverij Noordhoff – Nederland

  Omschrijving:
  Woordenschat is een hot-topic bij de vreemde talen: op veel scholen worden de woordjes-so’s aan banden gelegd, verbannen of vervangen door toetsen zonder cijfer. De vraag is hoe je leerlingen aan de woordenschatverwerving krijgt. In dit atelier gaan we aan de slag met kansrijke mogelijkheden van formatief handelen om je leerlingen te stimuleren woordenschat te verwerven

 • E.05 – CHANTONS, ENCHANTONS !

   0,00

  Langue : français
  Par : Xandra Storm – Christelijk College Schaersvoorde – Nederland

  Description :
  Dans cet atelier chanson, les participants, accompagnés par le formateur à la guitare, pourront donner libre court à leur envie de chanter des chansons françaises d’hier (« Mon amant de Saint-Jean », « Les Champs-Élysées »…) et d’aujourd’hui dans la perspective agréable et détendue de prendre du plaisir en interprétant des morceaux connus.

 • E.06 – APPRENDRE À PARLER EN RÉALITÉ VIRTUELLE

   0,00

  Langue : français
  Par : Berry van de Wouw – BUAS University of Applied Science – Nederland

  Description :
  Ces dernières années, la Réalité Virtuelle (‘rêver les yeux ouverts’) s’est imposée comme un outil pédagogique incontournable dans beaucoup de domaines, par exemple la médecine, le tourisme et le traitement de phobies. Elle offre aussi de belles possibilités pour l’apprentissage des langues. L’atout unique de la RV, c’est l’immersion totale: on a le sentiment de vraiment se trouver dans un taxi parisien ou à la réception d’un hôtel à Nice. Pendant cette présentation, vous ferez connaissance avec des applications permettant d’apprendre à dialoguer mais aussi à parler devant un groupe, compétence de plus en plus importante pour beaucoup d’apprenants de langue. En RV, on peut pratiquer n’importe où, n’importe quand et sans avoir peur de faire des fautes.

 • COMMENT REJOINDRE LE RÉSEAU DELF SCOLAIRE DES PAYS-BAS ?

  E.07 – COMMENT REJOINDRE LE RÉSEAU DELF SCOLAIRE DES PAYS-BAS ?

   0,00

  Langue : français
  Par : Cécile Heijnen et Jean-François Rochard – Institut français des Pays-Bas – Pays-Bas

  Description :
  Plus de 220 établissements scolaires sont membres du réseau du DELF Scolaire aux Pays-Bas, permettant ainsi à de nombreux collégiens et lycéens néerlandais de passer l’examen du DELF aux niveaux A1-B2. Ce diplôme de langue française, reconnu à l’international et valable à vie, permet aux élèves de justifier de leur niveau de français et de poursuivre leur apprentissage, et de valoriser leurs compétences écrites et orales en français. L’Institut Français des Pays-Bas présentera le réseau, les avantages du DELF Scolaire, les modalités d’adhésion et fera intervenir certaines des personnalités néerlandaises impliquées dans le réseau du DELF Scolaire pour témoigner de leur expérience.

 • EEN VERNIEUWENDE EN IMPLICIETE METHODE VOOR DE BOVENBOUW HV

  E.08 – EEN VERNIEUWENDE EN IMPLICIETE METHODE VOOR DE BOVENBOUW HV

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Wim Gombert – Rijksuniversiteit Groningen – Nederland

  Omschrijving:
  De methode “AIMe”(AIM extended) is een vernieuwende, impliciete methode voor de bovenbouw HV. De methode richt zich primair op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid volgens DUB (Dynamic Usage-Based) principes. Wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangetoond dat een DUB benadering zorgt voor een significante stijging van het niveau van de gespreksvaardigheden (spreken en luisteren) terwijl de examengemiddeldes (lezen) niet dalen en het niveau van de schrijfvaardigheid minstens net zo hoog is.

 • Vol

  E.09 – TV5MONDE : UN SITE ET UNE APPLICATION POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS EN MUSIQUE

   0,00

  Langue : français
  Par : Richard Bossuet – TV5MONDE – France

  Description :
  En 2020 et 2021 TV5MONDE a transformé son offre d’apprentissage du français avec une nouvelle application mobile et un site internet entièrement repensé, apprendre.tv5monde.com. L’application et le site proposent les mêmes exercices. Classés en 4 niveaux (A1 à B2) et développés à partir des émissions de la chaîne, les exercices portent sur des extraits de courts métrages, des interviews, des reportages et des dizaines de clips musicaux d’artistes francophones. Ils constituent donc un complément intéressant au cours en présentiel pour des classes hybrides ou inversées.
  Adaptés pour un usage sur un petit écran, ils conviennent aussi pour un apprentissage en autonomie à tout moment de la journée et où que l’on soit. Afin de soutenir la motivation des apprenants en autonomie, diverses fonctionnalités et outils sont disponibles : les sous-titres et transcriptions pour les vidéos, un retour instantané sur les réponses pour mieux comprendre ses erreurs et progresser, une sauvegarde des réponses et de son historique, etc.
  Durant cet atelier, nous aborderons l’ensemble de ces fonctionnalités en chanson et réfléchirons à leur utilisation en complément des ressources du site enseigner.tv5monde.com.

 • HOGE VERWACHTINGEN BIJ TAALTAKEN LITERATUUR EN BURGERSCHAP

  E.10 – HOGE VERWACHTINGEN BIJ TAALTAKEN LITERATUUR EN BURGERSCHAP

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Aly Jellema – NHL Stenden Hogeschool – Nederland

  Omschrijving:
  Taakgericht werken aan talen en culturen (4)
  Franse literatuur voor beginners en gevorderden gaat pas leven wanneer je je leerlingen kunt coachen vanuit ‘hoge verwachtingen’. Dat betekent dat je het juiste midden houdt tussen enerzijds voldoende ondersteuning bieden aan je leerlingen en anderzijds hun voldoende ruimte geven. Hoe doe je dat in de klas?
  In ieder geval houdt de coachende rol meer in dan alleen maar loslaten of erop vertrouwen dat het wel goed komt. Vanuit onderzoek naar ‘hoge verwachtingen’ zijn concrete en praktische handvatten te geven voor het handelen in de klas, die passen bij open opdrachten zoals taaltaken over literatuur. Wist je dat deze zogenaamde teacher expectancies bovenaan in de lijst van effectieve onderwijsinterventies staan (Hattie, 2017)?
  Na een korte theoretische inleiding, nemen we ons eigen lesgeven onder de loep, kijken we hoe docente Frans Ineke Renkema* daar vorm aan geeft in haar lessen literatuur en burgerschap. Ook horen we wat we nog verder kunnen ontwikkelen in onze eigen lessen. Tenslotte is er ruimte voor gesprek en eigen ervaringen.
  Deze presentatie maakt, samen met de ateliers B13 (Verrijkend literatuuronderwijs) en D12 (Beoordelen van Taaltaken) deel uit van het vierluik Taakgericht werken aan talen en culturen. Je kunt de gehele reeks volgen of kiezen voor één of meerdere workshops uit de reeks.

 • INTÉGRER L'INTERCULTUREL EN COURS DE FLE

  E.11 – INTÉGRER L’INTERCULTUREL EN COURS DE FLE

   0,00

  Langue : français
  Par : María José Arévalo – Universidad del Pais Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea – Espagne

  Description :
  Pour tout enseignant et apprenant de FLE, l’apprentissage d’une langue ne se limite à la maîtrise des contenus linguistiques. Cette acquisition comporte aussi des implications culturelles
  qui sont assez difficiles de mettre en place dans la salle de classe et qui contiennent la perception de la propre culture et l’acceptation et acquisition de la culture d’autrui.
  Deux sont les raisons de cette complexité : d’une part, la notion semble assez floue car il n’existe pas de contenus fixes ni de référentiels et, d’une autre part, les manuels ne proposent pas de matériaux suffisamment riches. Grâce aux ressources numériques, l’enseignant de FLE possède aujourd’hui à la portée de la main des ressources qui se renouvèlent sans cesse dont il peut en faire usage.
  Dans cet atelier nous visons à proposer des activités pratiques qui visent le développement de la compétence interculturelle en cours de FLE tout en l’intégrant dans les contenus linguistiques. Nous exposerons quelques exemples pratiques dans lesquels nous illustrerons comment développer cette démarche interculturelle en cours de FLE. Toute cette démarche sera présentée à l’aide des logiciels gratuits et des activités orales et écrites.

 • LA RÉINVENTION DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE : COMMENT L’UTILISER AVEC SUCCÈS DANS LES COURS DE FRANÇAIS AU LYCÉE II

  Vol

  E.12 – LA RÉINVENTION DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE : COMMENT L’UTILISER AVEC SUCCÈS DANS LES COURS DE FRANÇAIS AU LYCÉE II

   0,00

  Taal: Nederlands
  Door: Marja Rietveld en Lia Nijdam – Willem Lodewijk Gymnasium en csg Borgman – Nederland

  Omschrijving:
  In onze tweede workshop zullen wij laten zien wat de mogelijkheden zijn op literair gebied voor de verschillende klassen en niveaus. Waar zijn nieuwe boeken te vinden? Welke typen literatuur kun je in FLE-lessen gebruiken? In deze workshop zult u verder meerdere interessante schrijvers en bijbehorende titels ontdekken (zie ook atelier A15).

 • L’IMPARFAIT, LE PASSÉ COMPOSÉ ET L’INFLUENCE NÉFASTE DU NÉERLANDAIS

  E.13 – L’IMPARFAIT, LE PASSÉ COMPOSÉ ET L’INFLUENCE NÉFASTE DU NÉERLANDAIS

   0,00

  Langue : français
  Par : Bert Le Bruyn – Universiteit Utrecht – Pays-Bas

  Description :
  Les participants exploreront les contrastes entre les temps verbaux du français et du néerlandais à travers les traductions de L’Étranger de Camus. Nous présenterons également les résultats d’une expérience de traduction inverse qui nous permettent d’évaluer le rôle de l’influence translinguistique sur la production écrite française des néerlandophones. Les participants peuvent indiquer s’ils veulent participer à l’expérience avant le congrès. Leurs résultats seront ajoutés à ceux d’un groupe d’étudiants du BA français de l’Université d’Utrecht.

1 2 3 4 5
X