LINQ LAAT TALEN SPREKEN

Hoe werkt LinQ?

In het eerste jaar wordt er een maatwerk-traject per school gemaakt tijdens een kennismakingsgesprek. Ze maken kennis met het netwerk en het aanbod. Daarna ligt de nadruk op het implementeren van de LinQ‑didactiek, uitwisseling tussen LinQ‑docenten en ontwikkeling van lesmateriaal vanuit de LinQ‑aanpak. Je kan als sectie of als individuele docent deelnemen. Deelname aan LinQ is gratis.

Wil je meer uit je lessen Frans halen?

Doe dan mee aan ons LinQ programma. Bekijk alle informatie op www.nuffic.nl/linq of neem contact op met het LinQ‑team via linq@nuffic.nl of bel 070 4260 260.