Certificaten en lerarenportfolio

Het Nationaal Congres Frans 2022 – Le français donne la note is een geregistreerde activiteit (nummer 00901-12538, studielast 12 uur) in het Lerarenportfolio van de Rijksoverheid. Na afloop van het congres is voor iedere deelnemer een nascholingscertificaat beschikbaar.


Beschikbaarheid van het certificaat - aanwezigheidsplicht

Het papieren, gewaarmerkte, certificaat dient persoonlijk in ontvangst genomen te worden. Omdat het (onder andere voor het Lerarenportfolio) een bewijs van deelname is aan het volledige congres, kan dit pas na afloop van het programma overhandigd worden. U kunt dus het certificaat niet via iemand anders, online of voor het einde van het congres ontvangen. Ook nazending per post of e-mail is niet mogelijk.

Juistheid gegevens

In verband met de officiële status van het certificaat als bewijs van deelname verzoeken wij u extra goed te letten op de juiste invulling van uw gegevens zoals deze op uw certificaat komen te staan: bij achternaam geldt voor gehuwde vrouwen: s.v.p. meisjesnaam invullen. Verder zijn als gegevens nodig: uw geboortedatum, geboorteplaats (en eventueel -land) en indien van toepassing het registratienummer van uw Lerarenportfolio (zie hieronder). Voor wijzigingen achteraf wegens het verstrekken van onjuiste gegevens zullen administratie- en portokosten (€ 20,-) in rekening gebracht worden.

Opname in het Lerarenportfolio

Om uw deelname aan het congres te laten opnemen in uw Lerarenportfolio, vult u bij inschrijving op onze website uw registratienummer in. Als u nog geen registratienummer heeft, kunt u dit aanvragen op de site van het Lerarenportfolio door zich daar in te schrijven. Ook na uw inschrijving bij het congres kunt u het registratienummer nog toevoegen via uw persoonlijke account op onze website, tot uiterlijk het einde van het congres.

Nadat u het congres heeft bijgewoond en uw certificaat/bewijs van deelname heeft opgehaald, geven wij een digitale bevestiging van deelname uit waardoor het congres in concept wordt toegevoegd aan uw portfolio. U kunt er dan zelf voor kiezen het definitief hierin op te nemen en/of een review achter te laten over het congres.

X