Na afloop van het congres is voor iedere deelnemer een nascholingscertificaat beschikbaar. Het papieren, gewaarmerkte, certificaat dient persoonlijk in ontvangst genomen te worden. Omdat het een bewijs van deelname is aan het volledige congres, kan dit pas na afloop van het programma overhandigd worden. U kunt dus het certificaat niet via iemand anders, online of voor het einde van het congres ontvangen. Ook nazending per post of e-mail is niet mogelijk.

In verband met de officiële status van het certificaat als bewijs van deelname verzoeken wij u extra goed te letten op de juiste invulling van uw gegevens zoals deze op uw certificaat komen te staan: bij achternaam geldt geboortenaam. Verder zijn als gegevens nodig: uw geboortedatum, geboorteplaats (en eventueel -land). Voor wijzigingen achteraf wegens het verstrekken van onjuiste gegevens zullen administratie- en portokosten (€ 20,-) in rekening gebracht worden.