LA NOTE DU BUREAU DE LEVENDE TALEN

Cher·e·s collègues,

In gesprek met het sectiebestuur Frans van Levende Talen

Het sectiebestuur Frans gaat graag in gesprek met iedereen die geïnteresseerd is in het schoolvak Frans. Het sectiebestuur heeft nauwe banden met belangrijke partners in het Nederlandse onderwijs. Wellicht heeft u punten die u altijd al eens hebt willen bespreken of prangende vragen: bijvoorbeeld over het nieuwe mvt-curriculum, de eindexamens Frans, de Nieuwe Leerweg vmbo, onze projecten enzovoorts. Wij ontmoeten u graag op het congres, waar wij een speciale inloopruimte voor belangstellenden zullen hebben. Schrijft u zich in voor workshop L.06!