Là où les gens du monde entier se rencontrent

Brengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen

• Is een ontmoetingsplaats waar leraren elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
• Neemt deel aan Europese onderwijsprojecten.
• Is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen.
• Organiseert cursussen en trainingen die voortkomen uit Europese projecten.
• Helpt contacten te leggen met AEDE secties in andere Europese landen t.b.v. projecten.

Stichting AEDE-Nederland | website: https://aede.nl | e-mail: info@aede.nl