Privacy

Wij attenderen u erop dat alle namen van de deelnemers aan het congres – en hun scholen/instituten met plaatsnaam / gemeente – worden vermeld op de deelnemerslijst die aan elke congresganger wordt verstrekt. In opdracht van de congrescommissie worden foto’s en film gemaakt die op het alleen voor deelnemers toegankelijke deel van de website www.congresfrans.nl gepubliceerd zullen worden.

Klachten

In het geval u een klacht heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie zodat er alles aan gedaan kan worden om uw klacht op te lossen.

Mocht u na afloop van het congres alsnog een klacht willen indienen, dan kunt u hierover alle informatie vinden op onze website www.congresfrans.nl/contact  onder het kopje “klachten”.

Op de website  vindt u onze algemene voorwaarden die voor dit congres van toepassing zijn.