Verplaatsing congres

 

We leven in een rare tijd : het coronavirus heeft maandenlang ons dagelijks leven gedomineerd – en het doet dat nog steeds! – waarbij het leven van veel mensen, en zelfs hele families, overhoop is gegooid. Het virus overheerste de krantenkoppen en had een ingrijpend effect op onze maatschappij en economie. We hebben allemaal ervaring met de beperking van onze vrijheden. Sommigen van ons hadden het hier nog moeilijker mee dan anderen. We werden gescheiden van onze dierbaren, van onze (groot)ouders die elders, misschien zelfs in het buitenland wonen. Van onze kinderen of van onze vrienden. Scholen moesten sluiten, leraren werkten op afstand met hun leerlingen, met vaak matige resultaten tot gevolg. Zelfs de eindexamens werden geannuleerd!

virus 3d illustration

Nu lijkt ons land weer te herstellen: in juli pakken we het gewone leven weer op, in september kunnen alle basis- en middelbare scholen in Nederland weer open. Maar de anderhalvemetersamenleving blijft bestaan. Sommigen van ons denken dat het leven weer helemaal zoals vanouds zal worden na de zomervakantie, anderen vrezen dat het nooit meer zal worden zoals het was.

Zoals u misschien weet, begint de congrescommissie Frans al lang van te voren met de organisatie van een nieuw congres: in september 2019 zijn we gestart, dus in het “pre-corona”-tijdperk. Veel contacten zijn inmiddels gelegd, een oproep voor inleiders is uitgestuurd, het programma lag klaar en de grote lijnen van het zestiende congres, voorzien in maart 2021, waren al geschetst. Zelfs tijdens de coronacrisis is de congrescommissie doorgegaan met vergaderen, maar dan online. Toch begrepen we meteen dat de geplande data onzeker werden: het congres is niet alleen afhankelijk van wat wij als commissie zouden willen, maar ook van de wensen van vele anderen: inleiders, uitgevers, exposanten, en natuurlijk onze collega-docenten die eraan deelnemen.

Traditioneel zijn de twee dagen in het voorjaar waarop het congres plaatsvindt een feest, een cadeautje voor al onze deelnemers. We willen samen het feest van het Frans vieren, bij voorkeur zonder mondkapjes, zonder steeds rekening te hoeven houden met anderhalve meter afstand. En we willen dit feest vieren met zoveel mogelijk mensen…

Om die redenen heeft de congrescommissie, na lang beraad, helaas moeten besluiten om het congres uit te stellen. Dit doen we met pijn in het hart, maar in volle overtuiging. Na overleg met het congrescentrum zijn we erin geslaagd om nieuwe data te vinden waarop u, verrassend genoeg, niet 12 maanden hoeft te wachten vanaf de oorspronkelijke data! De 16e editie van het nationaal congres Frans zal plaatsvinden op 11 en 12 februari 2022.

Wij vinden het jammer dat we u niet in 2021 kunnen verwelkomen, maar de gezondheid van iedereen gaat natuurlijk boven alles. Daarnaast liggen de risico’s, hoe klein die vandaag de dag ook mogen lijken, nog altijd op de loer en zijn ze te groot. Wij willen u graag een aangenaam en gezellig congres bieden. En we denken dat begin 2022 de situatie verbeterd zal zijn zodat een feestelijker en aantrekkelijker congres weer mogelijk zal zijn. Laten we hopen dat het weer een congres zal zijn zoals u ze van ons gewend bent.

Noteert u de nieuwe data alvast in uw agenda. Alvast dank voor uw begrip. Wij hopen u in goede conditie weer te zien op het congres op 11 en 12 februari 2022! Que le français donne la note en 2022 ainsi qu'en 2021 !

Wij wensen u en uw naasten een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet, ook namens mijn collega’s van de congrescommissie,

Marcel van den Munckhof
Voorzitter congrescommissie Frans