In memoriam Berrie de Zeeuw

APPEL A CONTRIBUTION: CONGRES 2024 : LE FRANÇAIS PASSE PARTOUT
15 januari 2023

« La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable » – Paul Valéry – “De dood verrast het ondenkbare”

Met ontsteltenis en groot verdriet hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze jonge collega Berrie de Zeeuw. Berrie was, vanuit zijn hoedanigheid als penningmeester van het sectiebestuur Frans, ook betrokken bij de organisatie van het Nationaal Congres Frans. Het congres wordt in opdracht van het sectiebestuur Frans van Levende Talen en de stichting Frans in Nederland georganiseerd; de rol van Berrie was die van toezichthouder namens beide laatstgenoemde organisaties.

Wij wensen de familie, vrienden en directe collega’s van Berrie heel veel sterkte met dit enorme verlies. Wij treuren met hen…

Namens de congrescommissie en de stichting Frans in Nederland,

Marcel van den Munckhof

voorzitter