Le français à travers le monde

Beste collega,

Nu het schooljaar weer ten einde loopt, hoop ik dat u tevreden bent met de examenresultaten en de prestaties van uw leerlingen en dat u na afwerking van de overige schoolse zaken welverdiend aan een onbezorgde vakantietijd kunt beginnen. U heeft al een nieuwe agenda? Vergeet u dan vooral niet alvast het volgende te noteren: op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015 zal er weer een congres Frans plaatsvinden, met dit maal als thema le français à travers le monde. Op 20 en 21 maart 2015 zal, tijdens de semaine de la francophonie, nogmaals de grootste nationale nascholingsbijeenkomst voor het vak Frans in Noordwijkerhout worden gehouden.

Lees meer...

Namens de congrescommissie Frans,

Marcel van den Munckhof
voorzitter

 

Taalselectie