Le français à travers le monde

Beste collega,

Nu het schooljaar weer ten einde loopt, hoop ik dat u tevreden bent met de examenresultaten en de prestaties van uw leerlingen en dat u na afwerking van de overige schoolse zaken welverdiend aan een onbezorgde vakantietijd kunt beginnen. U heeft al een nieuwe agenda? Vergeet u dan vooral niet alvast het volgende te noteren: op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015 zal er weer een congres Frans plaatsvinden, met dit maal als thema le français à travers le monde. Op 20 en 21 maart 2015 zal, tijdens de semaine de la francophonie, nogmaals de grootste nationale nascholingsbijeenkomst voor het vak Frans in Noordwijkerhout worden gehouden.

N.B. vanwege de nieuwe regels in de cao voortgezet onderwijs heeft u per augustus aanstaande recht op een groter persoonlijk nascholingsbudget dat u kunt inzetten voor uw komst naar het congres Frans. ("iedere docent krijgt een basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van normjaartaak in uren (83) en 600 euro. Dit basisbudget voor docenten is bedoeld om de docent in staat te stellen zelf invulling te geven aan zijn/haar professionalisering. Dit betekent concreet dat dit budget wordt aangewend voor professionaliseringsactiviteiten waarvoor de docent zelf kiest." (Bron: http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/CAO/onderhandelaarsakkoord-CAO-VO-2014-2015-15-APRIL.pdf, pagina 7)

De congrescommissie is volop bezig met het samenstellen van het programma. Het belooft erg interessant en internationaal te worden! We leven immers in een tijd van globalisering, waarbij de hele wereld één dorp lijkt, waarin we verschillende talen spreken en talrijke culturen ontmoeten. Maar waarin de Franse taal haar plek heeft weten te behouden of te veroveren. Dit laatste nu weerspiegelt het thema van het congres Frans editie 2015. Houd deze website www.congresfrans.nl in de gaten en ook de congreskrant die begin december zal verschijnen en die verstuurd wordt aan alle leraren Frans in Nederland.

Misschien gaat u deze zomer in een Franstalige omgeving nieuwe inspiratie op doen of andere taalgebieden in de wereld ontdekken, geheel in lijn met het thema van het nieuwe congres of blijft u gewoon thuis. Ik wens u hoe dan ook een onbezorgde zomer toe! 

Namens de congrescommissie Frans,

Marcel van den Munckhof
voorzitter

 

Taalselectie